Huutokauppaehdot

Huutokauppaan voi myös osallistua henkilökohtaisesti erikseen sovittavana ajankohtana, jättämällä kohteesta kirjallinen sitova tarjous Old Eminence Oy:lle. Kaikki kirjallisesti annetut tarjoukset tullaan rekisteröimään kohteen huutokauppa ilmoitukseen julkiseksi. HUOMIOITTEHAN, että kysymyksessä on realisointihuutokauppa ja sen, että Old Eminence Oy on huutokaupanjärjestäjä ja kohteilla on eri myyjiä. Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se kauppahetkellä ja tässä ilmoituksessa on. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein esitetty tarjous. Kohteella ei ole normaalia etäkaupan mukaista kuluttajasuojalain 14vrk palautus tai vaihto-oikeutta Ostajan velvollisuutena on tutustua myytävään kohteeseen huolellisesti. Koneiden ja autojen kohdalla arkipäivisin klo. 9:00- 16:00 välillä, erikseen sovittavana tai ilmoitettuna näyttö ajankohtana siinä osoitteessa missä myytävä kohde kulloinkin sijaitsee. Korujen ja muun pientavaran kohdalla annamme ostajalle mahdollisuuden tutkituttaa huudettava kohde itse valitsemallaan kolmannella osapuolella. Tuotteen saa hallintaansa, erikseen kohdekohtaisesti määriteltyä vakuus summaa vastaan. Vakuus summa luovutetaan Old Eminence Oy:lle, tuotteen ostajalle luovutuksen yhteydessä käteisellä. Ostajan palauttaessa kohteen, Old Eminence Oy:lle siinä kunnossa kuin se oli luovutettaessa, palautetaan vakuus täysimääräisenä. Tarkastettavaksi haettu pienkohde tulee palauttaa aina samana päivänä kuin se on tarkastettavaksi haettu, ennen. klo:16:00. Mikäli tuotetta ei palauteta ajallaan, Old Eminence Oy pidättää asetetun vakuus summan huutokaupan peruuttamiskuluna. Tarkistuksen tulee tapahtua hyvissä ajoin ennen huutokaupan päättymistä. Kohdetta ei ole mahdollista noutaa tarkistukseen jos huutokaupan päättymiseen on vähemmän kuin 1vrk.

 1. Soveltamisala Nämä ovat huutokauppaehdot, joita sovelletaan Old Eminence Oy (myyjä) sekä ostajan välillä, kaikissa osapuolten välisissä sekä myyjän itsensä ja myyjän kolmannen osapuolen puolesta myyntiin asetettujen tuotteiden myynti- ja/tai ostotapahtumissa, ellei toisin ole sovittu. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa näitä huutokauppaehtoja. Jokainen myynti- ja/tai ostotapahtuma on kulloinkin voimassa olleiden huutokauppaehtojen alainen, joko huutokaupan päättymis- tai kaupantekopäivämäärän mukaan. Myyjä olettaa, että huutokauppaan palvelun tarjoajan sivustolla ja/tai muilla tavoin toteutuneisiin kaupantekoihin osallistuessaan ostaja on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt nämä huutokauppaehdot. Jättäessään ensimmäisen tarjouksensa ostaja sitoutuu noudattamaan näitä huutokauppaehtoja. Jos ostaja ei suostu sitoutumaan näihin huutokauppaehtoihin hänen ei tule tehdä tarjousta.
 2. Ostajan vastuu Jättämällä tarjouksen ostaja sitoutuu ostamaan kohteen. Ostaja on vastuussa kaikista jättämistään huutotarjouksista, joissa ostaja on käyttänyt sivustolta saamiaan käyttäjätunnuksia ja/tai kirjallisella tarjouksellaan osallistuessaan myyjän ylläpitämiin huutokauppoihin ja/tai muilla tavoin toteutettuihin kauppoihin. Ostaja on vastuussa palvelun tarjoajan sivuston käyttäjätunnuksistaan ja kaikista mahdollisista käyttäjätunnuksiensa väärinkäytöksistä ja niistä mahdollisesti syntyvistä kustannuksista.
 3. Huudettavien kohteiden kunto sekä kaupan kohteisiin tutustuminen Huutokaupattavat kohteet on määritelty myyjän toimesta hyvää kauppatapaa noudattaen. Arviot ovat myyjän antamia arvioita. Huutokaupattavat ja/tai muilla tavoin myytävät tuotteet myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kun ne huutokauppa- ja/tai kauppahetkellä ovat. Myyjä ei vastaa millään tavalla huutokaupattavan kohteen kunnosta tai soveltuvuudesta alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Kohde myydään kauppalain 19§:n mukaisesti ”sellaisena kuin se on.” Ostaja on velvollinen tarkastamaan huolellisesti kohteen, eikä hänellä ole oikeutta kaupan purkuun, ellei ole tapahtunut sellaista virhettä, joka kauppalain 19 ja 20 §§:n nojalla oikeuttaisi siihen. Ostaja on velvollinen tarkastamaan myytävän kohteen huolellisesti sekä tutustumaan kaupan kohteisiin niistä tehtävän sitovan huutotarjouksen ja/tai kirjallisen tarjouksen edellyttämällä tavalla ja muodostaa itsenäinen näkemys omaisuusarvosta, johon huutaja voi perustaa huutonsa. Tutustumiseen myyjä varaa kulloinkin mahdollisuuden ennen huutokauppaa ja/tai muilla tavoin toteutettaviin kauppoihin.
 4. Osallistuminen huutokauppaan Osallistuminen myyjän huutokauppaan tapahtuu virtuaalisesti palvelun tarjoajan osoitteessa tai jättämällä kirjallinen tarjous myyjän toimipaikkaan: Äyritie 8A, 01510 Vantaa, huutokauppailmoituksessa ilmoitettuna huutoaikana tai osallistumalla päättyvään huutokauppaan myyjän toimitiloissa tai erikseen ilmoitetussa paikassa huutokaupan päättymis hetkellä erikseen sovittuna. Palvelun tarjoajan sivuston ylläpitäjä tai Old Eminence Oy pidättävät oikeuden kieltäytyä rekisteröimästä ja/tai hyväksymästä ostajaa osallistumaan myyjän kulloiseenkin käynnissä olevaan huutokauppaan, esimerkiksi ostajan laiminlyötyä jonkin aiemman huutokauppatapahtuman maksut myyjälle, tai yleisesti palvelun tarjoajan sivuston ilmoittajille.
 5. Kirjallinen ennakkotarjous ja/tai ostotarjous Huutokauppaan on mahdollisuus osallistua huutoilmoituksessa ilmoitettuna huutoaikana myös myyjän toimipaikassa: Äyritie 8A 01510 Vantaa, arkisin kello 8.00-16.00 välillä, erikseen ennalta sovittuna ajankohtana. Tuolloin ostajalla on mahdollisuus jättää myyjälle kirjallinen ennakkotarjous ja/tai ostotarjous. Ennakkotarjous on se maksimihinta, jonka ostaja on valmis tuotteesta maksamaan. Kirjallinen ennakkotarjous ja/tai ostotarjous on aina sitova ostosopimus. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein esitetty tarjous.
 6. Huudon hyväksyminen/hylkääminen Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tehty tarjous. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan 2 (kahden) arkipäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, huudon hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
 7. Maksutavat Maksu verkkopankkimaksuna: Lasku/tilisiirto. Myyjä hyväksyy vain tilisiirto- ja/tai verkkopankkisuoritukset. Maksuehto 2 (kaksi) päivää netto. Viivästyskorko on korkolain 4§:n 1 momentin mukainen, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.
 8. Hinta Huutohinta on veroton hinta, eli hintaan lisätään aina voimassaoleva arvonlisävero ellei muuta erikseen ilmoiteta.
 9. Vastuu Tuotteet myydään siinä kunnossa, kun ne huutokauppa ja/tai kauppahetkellä ovat. Täysimääräinen vastuu tuotteista siirtyy korkeimman tarjouksen tehneelle ostajalle välittömästi kun korkein huuto on hyväksytty. Tuotteita ei luovuteta ostajalle ennen ostohinnan täysimääräistä suoritusta. Myyjä ei myönnä takuuta, eikä vaihto-/palautusoikeutta myytäviin tuotteisiin miltään osin.
 10. Omistusoikeuden siirtyminen Ostaja saa huutokaupalla ja/tai muilla tavoin myyjältä ostamaansa omaisuuteen omistusoikeuden ja oikeuden määrätä omaisuudesta, kun kauppahinta on kokonaan maksettu.
 11. Hallinta ja käyttö Ostajalla on oikeus saada omaisuus haltuunsa, kun kauppahinta on kokonaan maksettu.
 12. Tuotteiden nouto / toimitus Ostaja vastaa tuotteiden poiskuljettamisesta. Mikäli ostaja tilaa kuljetusliikkeen noutamaan ostamansa tuotteen, tai kohteen noutaa joku muu kuin kohteen huutanut henkilö tai yritys / sen edustaja, tulee ostajan ilmoittaa siitä kirjallisesti etukäteen myyjälle. Myyjä luovuttaa tuotteet ainoastaan pankin maksuvahvistusta vastaan. Ostajan tai ostajan edustajan on todistettava henkilöllisyytensä kohdetta noudettaessa. Kuriiripalvelua käytettäessä, ostaja maksaa toimituskulun etukäteen myyjälle, Postilähetyksen kustannukset maksetaan vastaan ottaessaan lähetystä postikonttoriin. Toimitusmaksu postitettaessa on alkaen 34,50 euroa ja se sisältää vakuutuksen täydestä ostoarvosta, sekä postimaksun. Max. 5000,00 euroa Toimitusmaksu Fedex kuriiripalvelua käytettäessä. alkaen. 44,00 euroa. Vakuutetun pikatoimituksen hinta määräytyy kohteen hinnan mukaan. Kaikki hyväksytysti huudetut kohteet tulee olla poissiirrettynä 5 (viiden) vuorokauden kuluessa hyväksytyn huutokaupan päättymisestä, mikäli asiasta ei myyjän kanssa ole toisin sovittu. Myyjällä on oikeus periä vuokraa, hyväksytyn huudetun kohteen varaamasta neliötilasta, sisä- ja/tai ulkotiloissa 5 (viiden) vuorokauden ylimenevältä ajalta, katsomallansa kohtuullisella vuorokausikorvauksella. Arvotavaran säilytysmaksu on 5,00 euroa / vrk. Autot alk. 20,00 euroa /vrk, moottoripyörät, koneet ja laitteet 10,00 euroa /vrk, lisättynä kulloinkin voimassaolevalla arvonlisäverolla. Hinta sisältää vakuutuksen. Mikäli huudettua kohdetta ei ole noudettu 3 (kolmen) kuukauden kuluessa, myyjä pidättää oikeuden soveltaa lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688)
 13. Lisäkulut Myyjä pidättää oikeuden vaatia perintäkulut ja muut mahdollisesti syntyneet lisäkustannukset ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet kustannukset ostajan maksettaviksi.
 14. Huudosta vetäytyminen Mikäli ostaja vetäytyy hyväksytystä huudosta, myyjän suostumuksella, tulee ostajan korvata myyjälle epäonnistuneen huutokaupan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset (27.3.1987/355 ja 5.1.1994/16). Vahingonkorvausmaksu sitovan kaupan purkautumisesta on 10% kaupan hinnasta, kuitenkin vähintään 150 euroa. Vahingonkorvausmaksu on arvonlisäverolain mukaan erä, josta ei suoriteta arvonlisäveroa.
 15. Huutokauppaehtojen voimassaolo Nämä huutokauppaehdot astuvat voimaan 10.7.2017 ja korvaavat edelliset voimassa olleet huutokauppaehdot.

Näiden myyntiehtojen sisällön kopiointi tai tallennus osittain tai kokonaan, muuta kuin omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön on kielletty ilman Old Eminence Oy:n lupaa.