Myynti ja tarjouskauppaehdot

Ostettu tuote postitetaan pääsääntöisesti seuraavana arkipäivänä kirjaantuneen maksusuorituksen tai rahoitusyhtiön luottopäätöksen vahvistuksesta. Tilauksesta valmistettavat tuotteet toimitetaan tuotteen tietokortissa ilmoitetun ajan puitteissa.

Tuotteillamme on 14 päivän palautus- ja vaihto-oikeus. Reklamointiaika alkaa siitä, kun asiakas on noutanut tuotteen postista. Otattehan huomioon, että palautettavan tuotteen täytyy olla jälleenmyyntikelpoinen. Tarjouskaupalla myytyjen kohteiden osalta sovellamme voimassa olevia tarjouskauppaehtoja. Tuotteeseen kiinnitetyt tunniste tieto tarrat/ lipukeet eivät saa olla irrotettuna. Tuote tulee palauttaa alkuperäisessä toimituksen mukana tulleessa rasiassa asiaan kuuluvine liitteineen. Palautuksen postimaksun maksaa palauttaja. Palautuksen yhteydessä tulee ilmoittaa tilinumero maksun palautusta varten. Maksut palautetaan vain alkuperäisen ostajan nimellä olevalle pankkitilille. Osamaksulla ostetun tuotteen raha palautus suoritetaan rahoitusyhtiölle.

Tuotteenkuvaus. Korun tutkimuksessa timantit tutkitaan irtonaisena mikäli mahdollista. Tämä mahdollistaa jalokiven tutkimisen joka puolelta koska näkyvyys jalokiven sisään on esteetön. Mikäli jalokivien irrotus ei ole kivien suuren määrän tai koon takia järkevää, suoritetaan jalokivien painon arviointi mittaamalla. Värin , puhtauden ja hionnan laatu tutkitaan huolellisesti niin monelta suunnalta kuin se koruun kiinnitetyn timantin kohdalla on mahdollista. Timanttien laatu arvioidaan pääsääntöisesti noudattaen GIA:n (Gemmological Institute of America) laatuluokitusta, joka on maailman arvostetuimpia, sekä maailman laajuisesti käytössä. Timantti selostuksessa kuvataan jalokiven aitous, hiontamuoto, paino, väri, ja puhtaus. Lisäksi kerrotaan mahdollisista havainnoista, mikäli kiveä on käsitelty sen ulkonäön parantamiseksi, merkinnällä CE (Clarity enhanced). Jalokivien paino ilmoitetaan karaatein (ct) joka on 0,20g Tämä kuvaus perustuu tekijän mahdollisimman huolelliseen ja objektiiviseen tutkimukseen ja selvitystyöhön. Tuotteen kuvaus ei kuitenkaan ole takuu eikä sen hinta-arvio edusta määrättyä liikkeen tai myyjän hintaa. Koska gemmologinen luokitus ja hinta-arviot eivät ole täsmällisiä tietoja ja siksi jossain määrin subjektiivisia, eri laboratoriot voivat antaa jossain määrin toisistaan poikkeavia lausuntoja. Tarjotessaan tästä kohteesta asiakas hyväksyy sen, että Old Eminence Oy, tai sen henkilökunta ei tämän johdosta ota mitään vastuuta asiakkaan mahdollisesta tappiosta tai vauriosta, olivatpa ne millaisia hyvänsä.

Tarjouskauppaehdot.

 1. Soveltamisala. Nämä ovat tarjouskauppaehdot, joita sovelletaan Old Eminence Oy (myyjä) sekä ostajan välillä, kaikissa osapuolten välisissä sekä myyjän itsensä ja myyjän kolmannen osapuolen puolesta myyntiin asetettujen tuotteiden myynti- ja/tai ostotapahtumissa, ellei toisin ole sovittu. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa näitä tarjouskauppaehtoja. Jokainen myynti- ja/tai ostotapahtuma on kulloinkin voimassa olleiden tarjouskauppaehtojen alainen, joko tarjouskaupan päättymis- tai kaupantekopäivämäärän mukaan. Myyjä olettaa, että tarjouskauppaan arvokorut.com –sivustolla ja/tai muilla tavoin toteutuneisiin kaupantekoihin osallistuessaan ostaja on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt nämä tarjouskauppaehdot. Jättäessään ensimmäisen tarjouksensa ostaja sitoutuu noudattamaan näitä tarjouskauppaehtoja. Jos ostaja ei suostu sitoutumaan näihin tarjouskauppaehtoihin hänen ei tule tehdä tarjousta.
 2. Ostajan vastuu. Jättämällä tarjouksen ostaja sitoutuu ostamaan kohteen. Ostaja on vastuussa kaikista jättämistään tarjouksista osallistuessaan myyjän ylläpitämiin tarjouskauppoihin ja/tai muilla tavoin toteutettuihin kauppoihin.
 3. Myytävien kohteiden kunto sekä kaupan kohteisiin tutustuminen Tarjouskaupattavat kohteet on määritelty myyjän toimesta hyvää kauppatapaa noudattaen. Arviot ovat myyjän antamia arvioita. Kohde myydään kauppalain 19§:n mukaisesti ”sellaisena kuin se on.” Ostaja on velvollinen tarkastamaan huolellisesti kohteen, eikä hänellä ole oikeutta kaupan purkuun, ellei ole tapahtunut sellaista virhettä, joka kauppalain 19 ja 20 §§:n nojalla oikeuttaisi siihen. Ostaja on velvollinen tarkastamaan myytävän kohteen huolellisesti sekä tutustumaan kaupan kohteisiin niistä tehtävän sitovan tarjouksen ja/tai kirjallisen tarjouksen edellyttämällä tavalla ja muodostaa itsenäinen näkemys omaisuusarvosta, johon ostaja voi perustaa tarjouksensa. Tutustumiseen myyjä varaa kulloinkin mahdollisuuden ennen tarjouskauppaa ja/tai muilla tavoin toteutettaviin kauppoihin.
 4. Osallistuminen tarjouskauppaan. Osallistuminen myyjän tarjouskauppaan tapahtuu virtuaalisesti arvokorut.com osoitteessa tai jättämällä kirjallinen tarjous myyjän toimipaikkaan: Äyritie 8A, 01510 Vantaa, Old Eminence Oy pidättäää oikeuden kieltäytyä rekisteröimästä ja/tai hyväksymästä ostajaa osallistumaan myyjän kulloiseenkin käynnissä olevaan tarjouskauppaan, esimerkiksi ostajan laiminlyötyä jonkin aiemman tarjouskauppatapahtuman maksut myyjälle.

 5. Kirjallinen ennakkotarjous ja/tai ostotarjous. Tarjouskauppaan on mahdollisuus myös myyjän toimipaikassa: Äyritie 8A 01510 Vantaa, arkisin kello 9.00-16.00 välillä, erikseen ennalta sovittuna ajankohtana. Tuolloin ostajalla on mahdollisuus jättää myyjälle kirjallinen ennakkotarjous ja/tai ostotarjous. Ennakkotarjous on se maksimihinta, jonka ostaja on valmis tuotteesta maksamaan. Kirjallinen ennakkotarjous ja/tai ostotarjous on aina sitova ostosopimus. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein esitetty tarjous.

 6. Tarjouksen hyväksyminen/hylkääminen. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tehty tarjous. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan 2 (kahden) arkipäivän kuluessa, ostajan tekemästä tarjouksesta, tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
 7. Maksutavat. Maksu verkkopankkimaksuna: Osuuspankki, Nordea, Sampo Pankki, Handelsbanken, S-pankki, Tapiola-pankki, Säästöpankit/Aktia, Ålandsbanken tai summan ylittäessä 50 000 euroa, lasku/tilisiirto. Myyjä hyväksyy vain tilisiirto- ja/tai verkkopankkisuoritukset. Maksuehto 2 (kaksi) päivää netto. Viivästyskorko on korkolain 4§:n 1 momentin mukainen, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.
 8. Hinta. Tarjoushinta on verollinen hinta, eli hinta sisältää aina voimassaolevan arvonlisäveron.
 9. Vastuu. Tuotteet myydään siinä kunnossa, kun ne kauppahetkellä ovat. Täysimääräinen vastuu tuotteista siirtyy korkeimman tarjouksen tehneelle ostajalle välittömästi kun korkein tarjous on hyväksytty. Tuotteita ei luovuteta ostajalle ennen ostohinnan täysimääräistä suoritusta. Myyjä ei myönnä vaihto-/palautusoikeutta tarjouskaupalla myytäviin tuotteisiin miltään osin.
 10. Omistusoikeuden siirtyminen. Ostaja saa tarjouskaupalla ja/tai muilla tavoin myyjältä ostamaansa omaisuuteen omistusoikeuden ja oikeuden määrätä omaisuudesta, kun kauppahinta on kokonaan maksettu.
 11. Hallinta ja käyttö. Ostajalla on oikeus saada omaisuus haltuunsa, kun kauppahinta on kokonaan maksettu.

 12. Tuotteiden toimitus / nouto.
  Kaikki tarjouskaupalla ostetut kohteet toimitetaan postin vakuutettuna lähetyksenä ostajan tarjouksessa ilmoittamaansa osoitteeseen, noudettavaksi lähimmästä postitoimipaikasta, tai fedex kuriiri palveluna suoraan ilmoitettuun osoitteeseen. Ostajan henkilöllisyys todennetaan lähetystä noudettaessa.
  Mikäli kohteen noutaa joku muu kuin kohteen ostanut henkilö tai yritys / sen edustaja, tulee ostajan ilmoittaa siitä kirjallisesti etukäteen myyjälle. Myyjä luovuttaa tuotteet ainoastaan maksuvahvistusta vastaan. Ostajan tai ostajan edustajan on todistettava henkilöllisyytensä kohdetta noudettaessa. Mikäli ostettua kohdetta ei ole noudettu postitoimipaikasta tai myyjän toimitiloista 3 (kolmen) kuukauden kuluessa, myyjä pidättää oikeuden soveltaa lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688)

 13. Lisäkulut. Myyjä pidättää oikeuden vaatia perintäkulut ja muut mahdollisesti syntyneet lisäkustannukset ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet kustannukset ostajan maksettaviksi.
 14. Tarjouksesta vetäytyminen. Mikäli ostaja vetäytyy hyväksytystä tarjouksesta, myyjän suostumuksella, tulee ostajan korvata myyjälle epäonnistuneen tarjouskaupan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset (27.3.1987/355 ja 5.1.1994/16). Vahingonkorvausmaksu sitovan kaupan purkautumisesta on 10% kaupan hinnasta, kuitenkin vähintään 100 euroa. Vahingonkorvausmaksu on arvonlisäverolain mukaan erä, josta ei suoriteta arvonlisäveroa.
 15. Tarjouskauppaehtojen voimassaolo. Nämä tarjouskauppaehdot astuvat voimaan 1.1.2016 ja korvaavat edelliset voimassa olleet tarjouskauppaehdot. Näiden myyntiehtojen sisällön kopiointi tai tallennus osittain tai kokonaan, muuta kuin omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön on kielletty ilman Old Eminence Oy:n lupaa.