Rekisteriseloste

Old Eminence Oy:n sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

Old Eminence Oy:n sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

REKISTERISELOSTE.
Rekisterinpitäjä. Nimi: Old Eminence Oy

Y-tunnus: 0806238-8

Postiosoite: Äyritie 8 A 01510 Vantaa

Rekisteriasioista vastaava henkilö.

  • Nimi: Tony Bäckman

  • Postiosoite: Äyritie 8 A 01510 Vantaa.

  • Sähköposti: eminence@eminence.fi

  • Rekisterin nimi

Old Eminence Oy sähköisten palveluiden asiakasrekisteri - Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen,asiakaspalvelun ja iiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi,mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Käyttämällä sivustoamme tai muista kauppapaikoista meiltä ostamalla tuotteita, annatte luvan ilmoittaa sähköpostitse mahdollisista tarjouksistamme tai uutuus tuotteistamme.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta

  • Rekisteröidyn oikeudet
  • Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen eminence@eminence.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet - Manuaalinen aineisto - Manuaaliset aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Sähköisesti tallennetut tiedot Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.